Bérenger Saunière- szkic historii życia i tajemnic…

Dom rodzinny Sauniere`aBérenger Saunière urodził się 11 kwietnia 1852 roku w Montazels- w rodzinie burmistrza i zarządcy młyna, jako najstarszy z siedmiorga rodzeństwa. Od dzieciństwa energiczny i niezależny- dobrze zbudowany, silny; najpierw uczeń szkoły w Limoux, w 1874 roku wstąpił do seminarium duchownego w Carcassonne.


Młody SauniereŚwięcenia kapłańskie otrzymał w czerwcu roku 1879- niezwłocznie po ich przyjęciu rozpoczął pracę wikarego w Alet, potem w Clat.
1 stycznia 1885r. objął samodzielnie parafię w Rennes-le-Château.
Skromna liczba mieszkańców- 298- nie narzucała wielkich obowiązków- więc od 1890r. Saunière zaczął odprawiać niedzielne nabożeństwa także w Antugnac.

Wejście do Kościoła przed remontemKościółek w Rennes-le-Château zastał Saunière w kompletnej ruinie. Poprzednicy Saunière`a na urzędzie proboszcza (Antoine Croc- a wcześniej- Charles Eugenie Mocquin) nie dysponowali odpowiednimi środkami, by temu zaradzić- władze wsi także nie posiadały żadnych potrzebnych na remont funduszy. Kościółek- oraz przylegający do niego dom parafialny- wołały o remont- nie było bowiem żadnej możliwości normalnego funkcjonowania bez szybkiego przeprowadzenia koniecznych napraw i- co tu kryć- dużego remontu.

Niebawem pod objęciu probostwa Saunière rozpoczął istną kampanię przeciwko republikanom. Wygłaszał z ambony płomienne kazania, w których obwoływał republikanów wrogami Kościoła katolickiego. Wmieszał się tym samym w gorący spór między przeciwnikami i zwolennikami monarchii we Francji. Kampania Saunière`a przyniosła nieoczekiwanie opłakane skutki- mieszkańcy Rennes zgodnie zagłosowali na republikanów, którzy zwyciężyli także w wyborach- ksiądz musiał więc na pewien czas wyjechać z wioski. Wnętrze kościoła przed remontemWrócił w 1886r. – stanąwszy w obliczu konieczności nawiązania dobrego kontaktu z republikańską radą gminy- potrzebował bowiem subwencji finansowych na absolutnie niezbędne naprawy kościółka, który rozsypywał się stopniowo.
Uposażenie Saunière`a wynosiło wówczas 150-200 franków w złocie rocznie- co wystarczało jedynie na niezwykle skromne życie wiejskiego księdza- i nie mogło zaspokoić żadnych potrzeb remontowych parafii- nie mówiąc już o innych zamierzeniach… Koniec końców- ku zdziwieniu samego proboszcza- rada gminy przyznała jednak księdzu niewielki kredyt na bieżące naprawy parafii- i odniosła się do samego Saunière`a niezwykle życzliwie.

Skromny żywot, jaki wiódł wówczas Saunière nie ujmował mu tajemniczości i pasji. Dużo spacerował dookoła Rennes, po górach, okolicznych łąkach i lasach, łowił ryby, polował- i czytał. Uczył się greki i hebrajskiego, doskonalił łacinę.
Utrzymywał ożywione kontakty z bractwami okultystycznymi i wolnomularstwem.
Sauniere z zaprzyjaźnionymi księżmi z sąsiedzkich parafiiProwadził rozległą korespondencję z wolnomularzami, okultystami, wreszcie z księżmi podejrzewanymi o kontakty z chrześcijańskimi odłamami masonerii.Sauniere z przyjaciółmi(Niektórzy są zdania, że otrzymywał z tajnych organizacji Paryża i Langwedocji subwencje finansowe.) Wielu badaczy twierdzi, że Bérenger Saunière był członkiem Zreformowanego Rytu Szkockiego- co potwierdzają dokumenty znalezione w Archiwum Diecezjalnym w Carcassonne.
Frapowała Saunière`a historia regionu. Podczas długich spacerów i górskich wycieczek penetrował  jaskinie i pieczary, rozmawiał z ludźmi, sporo pytał.
pieczęć blanchfortMocno interesował się dziedzictwem dawnego właściciela okolic- Templariusza de Blanchefort, oraz legendami  potemplariańskimi związanymi z okolicą- w Bezu znajdowała się bowiem komandoria Templariuszy.

Cmentarz przykościelnyNiektórzy widywali księdza nocą- chodził na cmentarz, zamykał się w kościele, wykonywał jakieś prace, kopał…Ok. roku 1900 wiejski proboszcz Bérenger Saunière w niewytłumaczalny do dziś sposób stał się bardzo bogatym człowiekiem…

Ogród i Villa BetaniaOgródSauniere w Ogrodzie Tropikalnym

Wybudował reprezentacyjną willę, sfinansował kompletną przebudowę kościoła, zaczął kupować wielkie obszary ziemskie. Stworzył imponującą bibliotekę mieszczącą się we właśnie wybudowanej wieży Magdala, oranżerię, ogród zoologiczny. Własnym sumptem Saunière wyposażył kompletnie kościół, zafundował publiczną, nową drogę, wodociąg doprowadzający wodę do całej wsi. Stał się kolekcjonerem rzadkiej porcelany, starych tkanin, antycznych rzeźb.

Emma CalveW swojej posiadłości zaczął ugaszczać znakomitości- ministrów, arystokrację, artystów. Częstymi gośćmi jego willi Betania byli arcyksiążę Johann Salvator von Habsburg, hrabina Chambord von Habsburg, czy śpiewaczka i okultystka- gwiazda swoich czasów Emma Calvé (która żywo interesowała się mistyką chrześcijańską, była posiadaczką słynnego zamku w Cabrières, gdzie przechowywano podobno równie- lub jeszcze bardziej słynną- Księgę Żyda Abrahama- i który był miejscem spotkań ówczesnych wolnomularzy i templariuszy; Emmie Calvé przypisywano tajemne rytuały seksualne, o udział w których podejrzewano także samego Saunière`a).

Hrabina du ChambordNa baczną uwagę zasługują ożywione kontakty Saunière`a z Habsburgami. Pod koniec XIXw. dynastia ta była najpotężniejszą z rodzin ówczesnej Europy. Arcyksiążę Johann, który odwiedzał często wiejskiego proboszcza Bérengera Saunière`a pochodził z jej toskańskiej linii, która rządziła niegdyś we Włoszech. Istnieją dowody potwierdzające, iż arcyksiążę był fundatorem części prac remontowych kościoła w Rennes. Fundusze płynęły również od Hrabiny Chambord (także przecież Habsburżanki).

Dokumenty BigouWróćmy jednak do roku 1891, kiedy to w trakcie prac remontowych zaistniała potrzeba usunięcia podstawy ołtarza, który spoczywał na drewnianych, pochodzących z czasów panowania Wizygotów, kolumnach. Jedna z nich okazała się pusta w środku- z umieszczonym w schowku cylindrem, lub flakonikiem… Co znaleziono w środku? Otóż- były tam cztery pergaminy- umieszczone w starej kolumnie najprawdopodobniej przez  poprzednika Saunière`a na probostwie, księdza Antoine Bigou.

Biskup BillardSaunière pokazał znalezione dokumenty  biskupowi Carcassonne Feliksowi Billardowi, który wysłał księdza niezwłocznie do Paryża, z nakazem rozszyfrowania znalezionych pergaminów. Opatrzył go listem polecającym do rektora seminarium Saint Sulpice w Paryżu, opłacił podróż i pobyt. Młody, nieprzeciętnie zdolny seminarzysta, Emile Hoffet- ekspert od szyfrów, znawca ezoteryki i okultyzmu, siostrzeniec ówczesnego rektora seminarium- przez trzy tygodnie zajmował się odszyfrowywaniem dokumentów przywiezionych przez Saunière`a. Pracował za dnia- a wieczorami wprowadzał Saunière`a na paryskie salony okultystyczno-ezoteryczne. Przedstawił go słynnym okultystom i artystom, jak Emma Calvé, Stanislas de Guaita, Jules Bois, Gerard Encause, Claude Debussy, Stephane Mallarmé, Paul Verlaine, Artur Rimbaud- i wielu innym.

GolgotaWieża Magdala tuż po wzniesieniuSauniere i Marie w ogrodzie przed BetaniąGdy Saunière wrócił- prace w kościele przyspieszyły szaleńczo. W 1897r. biskup Billard ponownie konsekrował odnowiony kościół, oraz ufundował krzyż dla nowo wybudowanej, przykościelnej Golgoty. W latach 1901-1905 powstała ekskluzywna willa Betania, tarasy, wieża, ogrody, park, biblioteka- i wiele innych, osobistych, kosztownych inwestycji księdza Saunière`a.

Niestety- począwszy od roku 1902, wraz ze śmiercią biskupa Billarda rozpoczęły się kłopoty Saunière`a. Nowy biskup zażyczył sobie wyjaśnień odnośnie ekskluzywnych dochodów “biednego proboszcza wiejskiego”. Nie usatysfakcjonowany odpowiedzią, iż pieniądze pochodzą od anonimowych ofiarodawców, w 1910r. doprowadził do rozpraw przed sądem biskupim.
Biskup BeausejourPonieważ ksiądz nie potrafił racjonalnie odeprzeć podejrzeń o nielegalność dochodów, został zawieszony w funkcji proboszcza. Rozpatrzenie odwołań do Watykanu, jakie składał Saunière trwało wiele lat- na ten czas biskup przysłał do Rennes-le-Château nowego księdza, któremu Saunière ustąpił miejsca na plebanii. Sam zadomowił się w willi Betania, gdzie także sprawował msze- znajdując się w faktycznej sytuacji zawieszenia aż do 1915r., kiedy to Watykan- po ponownym rozpatrzeniu sprawy- przywrócił księdzu Saunière`owi utraconą funkcję proboszcza. Zalecona wówczas przez Watykan pielgrzymka pokutna do Lourdes, którą Saunière potulnie odbył, przyniosła mu pomysły na następne, pełne rozmachu inwestycje. Marzył, aby z Rennes-le-Château uczynić miejsce podobne do Lourdes- celu rozlicznych pielgrzymek i wycieczek.
Sauniere, Eli Bot i robotnicyZaplanował więc wybudowanie we wsi wysokiej na 50m, opartej na dziewięciu filarach świątyni, która miała przypominać rodzaj babilońskiego zikkuratu, lub wieżę Babel. Koszt projektu oceniono na bajońską sumę 80 milionów franków w złocie- architekt Elias Bot przygotował na zlecenie Saunière`a kosztorys tego najdroższego przedsięwzięcia swoich czasów w całej Francji. Szacunkowe koszty zostały zatwierdzone przez Saunière`a- co więcej- zaplanował wybudowanie Nowej Jerozolimy, oraz ogromnego muru wokół góry, na której posadowiona była wieś. Zamówił już nawet gipsowy model topografii terenu wokół Jerozolimy…

Śmierć przyszła niespodziewanie- acz tajemniczo. Styczeń 1917r. nie zwiastował dla Saunière`a żadnych zdrowotnych sensacji- miał niecałe 65 lat, był zdrowy, aktywny i pełen nowych pomysłów. 5 stycznia 1917r rozpoczęto więc kolejne prace budowlane, oraz zamówiono samochód (w owym czasie niezwykle kosztowny luksus).

Marie Denarnaud17 stycznia Saunière doznał wylewu. Zmarł 5 dni potem. Dziwne, bo datowane na 12 stycznia i pokwitowane przez gospodynię księdza, Marie, zamówienie na trumnę zachowało się – i potwierdza, iż zamówienie złożono jeszcze przed zaistnieniem przyczyny śmierci proboszcza. 12 stycznia ksiądz czuł się doskonale- fakt zamówienia trumny na 5 dni przed doznaniem przez proboszcza wylewu krwi zastanawia i budzi hipotezy o otruciu. Podejrzaną wydaje się być wymieniona już wcześniej, nie mniej tajemnicza niż sam proboszcz jego gospodyni i jedyna dziedziczka całego majątku- Marie Denarnaud. Oczywiście- co bardziej racjonalni biorą pod uwagę zwyczajną pomyłkę. To po prostu jedna z niezwykłej ilości zagadek związanych z wiejskim proboszczem z Rennes.

Ksiądz RiviereZ ostatnim namaszczeniem przybył ksiądz Riviere z niedalekiej Esperezy. Wieść gminna niosła, iż po wysłuchaniu spowiedzi Saunière`a nie udzielił mu rozgrzeszenia i ostatniego sakramentu, lecz opuścił pokój umierającego przygnębiony i zasmucony.

Ciało zmarłego wystawiono na tarasie koło wieży Magdala- w pozycji siedzącej. Na pogrzebie, pomimo zimy i trudności komunikacyjnych, pojawiło się mnóstwo nieznajomych osób spoza regionu, z Hiszpanii, Austrii, Portugalii, Niemiec i Włoch. Uczestnicy uroczystości podchodzili do siedzącego zmarłego i z jego ozdobnej sukni odrywali z namaszczeniem purpurowe frędzle…

Podziel się na:
 • email
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • Tumblr
Opublikowano Bérenger Saunière, Historia, Rennes-le-Château, Tajemnice | Otagowano , , , , , , , | Skomentuj

Rozpoczynamy wyprawę

Rennes-Le-Chateau w pigułce…

Podziel się na:
 • email
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • Tumblr
Opublikowano Geograficznie, Rennes-le-Château, Tajemnice | Otagowano , , , | Skomentuj

Czym jest Rennes-le-Chateau?

Rennes-le-Chateau to mała wioseczka u podnóży Pirenejów. Jest uważana za jedno z najbardziej niesamowitych i budzących wyobraźnię miejsc w Europie. Cieszy się sławą miejsca o szczególnej energii, możliwościach, kryjącego nieprzebrane skarby- brzemiennego niezwykle tajemniczą historią, której szlaki kuszą alchemicznymi sekretami Świętego Graala, kataryzmu, Atlantów…
Na naszych stronach postaramy się to niesamowite miejsce przybliżyć.Poszukamy razem z naszymi czytelnikami skarbów, które kryją tamtejsze skały, ścieżki, kościół…

Poniżej- mapa Cassini. Pokazuje okolice Rennes-le-Chateau w latach ok. 1600 – 1700

mapa Cassini

Bezpośredni link do map Cassini http://www.gencom.org/ – po prostu wpisz nazwę miejscowości, której szukasz.

Podziel się na:
 • email
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • Tumblr
Opublikowano Bérenger Saunière, Geograficznie, Kataryzm, Kod, Najnowsze odkrycia Rennes, Rennes-le-Château, Święta geometria, Tajemnice | Otagowano , , , , , | Skomentuj